Tuesday, November 27, 2012

Iniibig ko si Kristo- Mr. & Mrs. Ipili

Vesper Service
January 2011
CAA Church
Las Pinas City,
Metro Manila, Philippines


Sunday, November 25, 2012

Sa Piling Mo- Estrelles Sisters

Ang bawat sandali ng aking pagninilay-nilay
Ay nakatuon kay hesus,
At sa dugo niyang nabuhos.

Lahat inako nya upang ako ay matubos,
upang maibalik lamang sa piling niya.

Nagkatawang tao ang diyos na manlilikha
at namuhay ayon sa kalooban ng ama.

Tunay ngang ako’y iniibig niya.
Nawalay man sya ng saglit.
Ang buhay ay nakamit ko,
oh panginoon salamat sa iyo.
Hirap man ang daranasin ko,
Magtatapat sa iyo.

Tunay ka ngang dakila puso ko’y inuunawa,
dahil sa kasalanan ko nilinis ng iyong dugo.

Sa krus ay nalagot, taglay ng buhay nya,
doon niya naihayag ang tunay nyang habag.

Nagkatawang tao ang diyos na manlilikha
at namuhay ayon sa kalooban ng ama.

Tunay ngang ako’y iniibig niya.
Nawalay man sya ng saglit.
Ang buhay ay nakamit ko,

 oh panginoon salamat sa iyo.
Hirap man ang daranasin ko,
Magtatapat sa iyo.

January 21, 2012
Divine Service
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Give Thanks- Filipino Version

Lyrics:
Salamat, ng may kagalakan
Salamat, sa Dios Ama
Salamat, sa biyayang si Hesu Kristo

Salamat, ng may kagalakan
Salamat, sa Dios Ama
Salamat, sa biyayang si Hesu Kristo

At ngayon, bigkasin ng mahina- ako'y malakas!
at ng mahirap na ako'y sagana
Dahil sa gawa ng ating Panginoon

At ngayon, bigkasin ng mahina- ako'y malakas!
at ng mahirap na ako'y sagana
Dahil sa gawa ng ating Panginoon

Salamat, salamat, salamat.
 
Sabbath School Service
December 2011
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Siya Ang Aking Patnubay- Andrea (Indonesian)

Lyrics:
Ang landas walang patutunguhan
Kaibigan ano kaya ang kahahantungan
Ngunit salamat ako’y natagpuan
Binigyan Niya ng kapayapaan
Tanging kay Hesus mayroong tagumpay

Koro:
Siya ang aking patnubay
Siya ang aking gabay
Siya sa aki’y nagbigay buhay
Si Hesus ang katotohanan
Si Hesus ang daan
Siya ang ating Panginoon magpakailan pa man

Hinding-hindi na ako mangangamba
Si Hesus laging kasama
Siya ay akin at ako’y sa Kanya.

Adventist Youth Service
December 2011
My Gift, You're Future
Adventist University of the Philippines Students
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Sa Piling Mo Hesus- Park Homes Church

March 2012
Muntinlupa District Fellowship
Finster Chapel
Adventist University of the Philippines
Silang, Cavite,
Philippines

Buhay kong ito walang katiyakan
Mundong tinitirhan mayroong hangganan
Ngunit sa piling mo Panginoon
Makakamtan buhay na walang hanggan

Kayaman hawak ko ngayon
Sa kabilang buhay di ko madadala
Ngunit sabihin mo Panginoon
Walang halaga, yaman ng mundong ito


KORO:
Ikaw, tanging kailangan ko
Sa hirap at dusa karamay ka
Wala ng nais pa basta't kasama ka

Pagmamahal, pagmamahal mo ay tunay
Tapat at di magbabago
kailan pa man, mananatili
Ang puso ko sa piling mo Hesus.

Kung sa buhay mo'y mayron kang ligalig- Crispina & Elisa

Kung sa buhay mo'y mayron kang ligalig
Na sa iyong puso'y pumipiyapis,
Pagpapala Niyang labis at labis
Bilangin mo't ligaya ang lalapit.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Mabigat bang lubha ang krus mong dala
At sa akala mo'y di mo na kaya?
Bilangin mo ang pagpapala Niya
At pilit na maliligayahan ka.
    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Sa saganang yaman ng ibang tao
Higit ang yamang pangako ni Kristo,
Ang gantimpala na laan sa iyo
Higit sa lahat ng yaman ng mundo.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Kaya nga't sa gitna ng mga hirap
H'wag kang matakot alam ng Diyos lahat,
Ito ang lagi mong isasahagap
At ang lungkot mo ay magsisitakas.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Midweek Service
October 05, 2011
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Sa Kanya- Conching S.

Sabbath School Service
August 27, 2011
Manuela Home Church
Las Pinas City,
Metro Manila, Philippines

Lyrics:
Mayroon akong sasabihin sa iyo
Na ibig sana'y aawitin ko
Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito
Ang buhay na ibinigay ng Dios para sayo

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.
Sa umaga't maghapon ikaw'y litong-lito
Sa mga pangyayaring naririnig mo
Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo
Kung saan patungo ang buhay sa mundong ito.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Inuubos mo ang oras sa trabaho mo
Upang ikaw'y lalong umasenso
kailangangang madala sa mundong ito
Ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Proclaim His Grace- English & Filipino Version

Lyrics:
Saving grace, sweet favor from the Lord above; 
Winning grace that draws us to His heart of love.
Wondrous grace that He should care for you and me;
Boundless grace so deep, so full, so rich and free.
Redeeming grace, His pardon frees us from our sin;
Transforming grace, His spirit makes us new within;
Triumphant grace, He comes! And we shall see His face
And ever more proclaim, God’s matchless grace!

Biyayang nagliligtas  buhat sa Dios;
Umaakit sa pusong may pag-irog,
Kahanga-hanga tayo’y Kanyang kinalinga;
Biyayang puno, mayama’t  sagana,

Ang biyaya na nagpalaya sa atin;
Sa biyaya nabago ang puso natin;
Matagumpay na biyaya,
Sya’y darating; Biyaya ng Dios itanyag natin!Divine Service
August 13, 2011
CAA Church,
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Sa Kanya- Len Buenaventura

Lyrics:
Mayroon akong sasabihin sa iyo
Na ibig sana'y aawitin ko
Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito
Ang buhay na ibinigay ng Dios para sayo

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.
Sa umaga't maghapon ikaw'y litong-lito
Sa mga pangyayaring naririnig mo
Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo
Kung saan patungo ang buhay sa mundong ito.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Inuubos mo ang oras sa trabaho mo
Upang ikaw'y lalong umasenso
Kahit di madadala pagkatapos sa mundong ito
Ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Adventist Youth Service
July 16, 2011
CAA Church
CAA, Las Pinas City,
Metro Manila, Philippines

Panginoon- EMMNS Singers


Sabbath- Adventist Youth Service
July 9, 2011
Timog Company Church
CAA, Las Pinas City,
Metro Manila, Philippines


The Holy City- Visayan Version


Sabbath School Service
June 11, 2011
Canmanico Church
Valencia,
Bohol, Philippines


Gihigugma Ko Si Kristo- Visayan Religious Song

Sabbath Service
August 2011
Impihan Church
Valencia
Bohol, Philippines


If We Ever Needed The Lord Before- Visayan Version

Sabbath Service
July 2011
Burgos Church,
Tagbilaran City,
Bohol, Philippines


Visayan Religious Song- Tagbilaran, Bohol

Sabbath Service
July 2011
Burgos Church,
Tagbilaran City,
Bohol, PhilippinesSa Piling Mo Hesus- Honey T.

Buhay kong ito walang katiyakan
Mundong tinitirhan mayroong hangganan
Ngunit sa piling mo Panginoon
Makakamtan buhay na walang hanggan

Kayaman hawak ko ngayon
Sa kabilang buhay di ko madadala
Ngunit sabihin mo Panginoon
Walang halaga, yaman ng mundong ito
KORO:
Ikaw, tanging kailangan ko
Sa hirap at dusa karamay ka
Wala ng nais pa basta't kasama ka

Pagmamahal, pagmamahal mo ay tunay
Tapat at di magbabago
kailan pa man, mananatili
Ang puso ko sa piling mo Hesus.

May 2011
Phase 5 Feeding Program
by Adventist Community Services Department
of CAA Adventist Church

Visayan Religous Song- Manfred Abejero

Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

Sa Piling Mo Hesus- Honey Tabuldan

Narra Covered Court,
 C.A.A. BF-INTL., 
Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by
Music Ministry Department
of CAA Seventh-day Adventist Church
 
Buhay kong ito walang katiyakan
Mundong tinitirhan mayroong hangganan
Ngunit sa piling mo Panginoon
Makakamtan buhay na walang hanggan

Kayaman hawak ko ngayon
Sa kabilang buhay di ko madadala
Ngunit sabihin mo Panginoon
Walang halaga, yaman ng mundong ito
KORO:
Ikaw, tanging kailangan ko
Sa hirap at dusa karamay ka
Wala ng nais pa basta't kasama ka

Pagmamahal, pagmamahal mo ay tunay
Tapat at di magbabago
kailan pa man, mananatili
Ang puso ko sa piling mo Hesus.
 

Salubungin Natin Siya- CAA Church Choir

 Lyrics: Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw,
sa isang kisap-mata,
Darating na Siya,
Si Hesus na ating pag-asa.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya
Narito na Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya…
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.

Tayo ay babaguhin sa Kaniyang kaluwalhatian,
Tayo ay bibihisan ng walang kamatayan
Tunay si Hesus, tagumpay ay makakamtam,
Purihin ang Dios magpakailanman.

Aleluya, Aleluya, Aleluya Narito na Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya… Bayan ng Dios salubungin natin Siya.

Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta,
 sa isang sigaw, sa isang kisap-mata,
Darating na Siya, Si Hesus na ating pag-asa.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
 
 
Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

Agos ng Tubig- CAA Church MYSKY Group

Lyrics:
Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas
Sa mga bato sa tabi ito'y humahampas
Batis na walang tigil sa pag-agos
Na kung saan marami ang nabubuhay
Marami ring namamatay

Ang buhay ng mga tao dito sa mundo
Ay tulad ng isang batis
Umaagos nang kay bilis
Mahirap man kung iisipin
Ngunit kung iyong iibigin
Batis man sa agos mo
Kay tuwang namamasdanKoro
Agos ng batis sa buhay ng tao
Tumatakbong sabay ito sa dagat
Na ang wakas ang tungo
Ang buhay mo sa Diyos nanggagaling
Sa Diyos mo rin itagubilin
Gamitin mong pagpapala
Sa buhay ng iyong kapwa
 
Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

Huwag Kang Mangamba- CAA Advent Youth Ensemble

Lyrics:

KORO:
Huwag kang mangamba, 'di ka nag-iisa
Sasamahan kita, saan man magpunta
Ika'y mahalaga sa 'King mga mata
Minamahal kita, minamahal kita
Tinawag kita sa 'yong pangalan
Ikaw ay Akin magpakailanman
Ako ang Panginoon mo at Diyos
Tapagligtas mo at Tagatubos 
(KORO)

Sa tubig kita'y sasagipin
Sa apoy ililigtas man din
Ako ang Panginoon mo at Diyos
Tapagligtas mo at Tagatubos
(KORO)


Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

Lumapit Sa Kanya- Raquel & JB


Lyrics:
G Bm
Napagisip-isip mo na ba ang buhay mo?
G C
Kung bakit ka inilagay sa mundong ito?
Am D Bm Em
Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutungUhan
Am C D
May dahilan kahit, di mo ito alam

G Em
Ano kaya ang iyong gagawin?
G C
Magpapatuloy ka ba sa iyong mga gawain
Am D Bm Em
Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon
Am C D
TutulUngan ka ng Panginoon!

G Dm G7 C
Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso’t kaluluwa
Am D
Wag nang maghintay pa
G
Ngaun mo ito gawin
Dm B7 Em A
Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa iyo
G Em Am D G
Kaya’t ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo…

Buhay natin ay pansamantala
Isang saglit ika’y buhay tapos wala ka na
Kaya’t ngayon ang panahon
Harapin ang katotohanan
Sa Diyos lang ang may buhay na walang hanggan

Coda:
C Am D
Wag ng magduda pa, ngayo’y gawin mo na….
 

Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

May Bukas Pa- Academians Choir with PAC Deaf Ministry

The Academians Choir
in
"Carols and Classics"

A Christmas Cantata
for the benefit of Pasay City Academy School Building

Philam Life Auditorium
United Nations Avenue
Manila, Philippines
December 21, 2009, Monday, 7 p.m.

Lyrics: Huwag damdamin ang kasawian
May bukas pa sa iyong buhay
Sisikat din ang iyong araw
Ang landas mo ay mag-iilaw
Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas

May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan

Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas

May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan

Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan


Purihin Si Yahweh- MAMC Church Choir

GSIS Museum Concert Series presents the Manila Adventist Medical Center (MAMC) Church Choir under the director of Ms. April Rae Sunddie O. Manila with Ms. Christine Mae S. Capule and Mr. Jonathan Arevalo Coo on the piano THURSDAY, July 30, 2009 @ 6pm, GSIS Museum of Art .FREE ADMISSION

May Bukas Pa- MAMC Internuncios Chorale

Taken during the 1st Pasaya at Papuri Concert by Internuncios Chorale of Manila Adventist Medical Center & Colleges held at Philam Life Auditorium, U.N. Avenue, Manila, Philippines last September 2009.

Huwag damdamin ang kasawian
May bukas pa sa iyong buhay
Sisikat din ang iyong araw
Ang landas mo ay mag-iilaw

Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas
May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan

Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas

May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan

Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan