Tuesday, November 27, 2012

Iniibig ko si Kristo- Mr. & Mrs. Ipili

Vesper Service
January 2011
CAA Church
Las Pinas City,
Metro Manila, Philippines


Sunday, November 25, 2012

Sa Piling Mo- Estrelles Sisters

Ang bawat sandali ng aking pagninilay-nilay
Ay nakatuon kay hesus,
At sa dugo niyang nabuhos.

Lahat inako nya upang ako ay matubos,
upang maibalik lamang sa piling niya.

Nagkatawang tao ang diyos na manlilikha
at namuhay ayon sa kalooban ng ama.

Tunay ngang ako’y iniibig niya.
Nawalay man sya ng saglit.
Ang buhay ay nakamit ko,
oh panginoon salamat sa iyo.
Hirap man ang daranasin ko,
Magtatapat sa iyo.

Tunay ka ngang dakila puso ko’y inuunawa,
dahil sa kasalanan ko nilinis ng iyong dugo.

Sa krus ay nalagot, taglay ng buhay nya,
doon niya naihayag ang tunay nyang habag.

Nagkatawang tao ang diyos na manlilikha
at namuhay ayon sa kalooban ng ama.

Tunay ngang ako’y iniibig niya.
Nawalay man sya ng saglit.
Ang buhay ay nakamit ko,

 oh panginoon salamat sa iyo.
Hirap man ang daranasin ko,
Magtatapat sa iyo.

January 21, 2012
Divine Service
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Give Thanks- Filipino Version

Lyrics:
Salamat, ng may kagalakan
Salamat, sa Dios Ama
Salamat, sa biyayang si Hesu Kristo

Salamat, ng may kagalakan
Salamat, sa Dios Ama
Salamat, sa biyayang si Hesu Kristo

At ngayon, bigkasin ng mahina- ako'y malakas!
at ng mahirap na ako'y sagana
Dahil sa gawa ng ating Panginoon

At ngayon, bigkasin ng mahina- ako'y malakas!
at ng mahirap na ako'y sagana
Dahil sa gawa ng ating Panginoon

Salamat, salamat, salamat.
 
Sabbath School Service
December 2011
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Siya Ang Aking Patnubay- Andrea (Indonesian)

Lyrics:
Ang landas walang patutunguhan
Kaibigan ano kaya ang kahahantungan
Ngunit salamat ako’y natagpuan
Binigyan Niya ng kapayapaan
Tanging kay Hesus mayroong tagumpay

Koro:
Siya ang aking patnubay
Siya ang aking gabay
Siya sa aki’y nagbigay buhay
Si Hesus ang katotohanan
Si Hesus ang daan
Siya ang ating Panginoon magpakailan pa man

Hinding-hindi na ako mangangamba
Si Hesus laging kasama
Siya ay akin at ako’y sa Kanya.

Adventist Youth Service
December 2011
My Gift, You're Future
Adventist University of the Philippines Students
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Sa Piling Mo Hesus- Park Homes Church

March 2012
Muntinlupa District Fellowship
Finster Chapel
Adventist University of the Philippines
Silang, Cavite,
Philippines

Buhay kong ito walang katiyakan
Mundong tinitirhan mayroong hangganan
Ngunit sa piling mo Panginoon
Makakamtan buhay na walang hanggan

Kayaman hawak ko ngayon
Sa kabilang buhay di ko madadala
Ngunit sabihin mo Panginoon
Walang halaga, yaman ng mundong ito


KORO:
Ikaw, tanging kailangan ko
Sa hirap at dusa karamay ka
Wala ng nais pa basta't kasama ka

Pagmamahal, pagmamahal mo ay tunay
Tapat at di magbabago
kailan pa man, mananatili
Ang puso ko sa piling mo Hesus.

Kung sa buhay mo'y mayron kang ligalig- Crispina & Elisa

Kung sa buhay mo'y mayron kang ligalig
Na sa iyong puso'y pumipiyapis,
Pagpapala Niyang labis at labis
Bilangin mo't ligaya ang lalapit.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Mabigat bang lubha ang krus mong dala
At sa akala mo'y di mo na kaya?
Bilangin mo ang pagpapala Niya
At pilit na maliligayahan ka.
    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Sa saganang yaman ng ibang tao
Higit ang yamang pangako ni Kristo,
Ang gantimpala na laan sa iyo
Higit sa lahat ng yaman ng mundo.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Kaya nga't sa gitna ng mga hirap
H'wag kang matakot alam ng Diyos lahat,
Ito ang lagi mong isasahagap
At ang lungkot mo ay magsisitakas.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Midweek Service
October 05, 2011
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Sa Kanya- Conching S.

Sabbath School Service
August 27, 2011
Manuela Home Church
Las Pinas City,
Metro Manila, Philippines

Lyrics:
Mayroon akong sasabihin sa iyo
Na ibig sana'y aawitin ko
Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito
Ang buhay na ibinigay ng Dios para sayo

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.
Sa umaga't maghapon ikaw'y litong-lito
Sa mga pangyayaring naririnig mo
Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo
Kung saan patungo ang buhay sa mundong ito.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Inuubos mo ang oras sa trabaho mo
Upang ikaw'y lalong umasenso
kailangangang madala sa mundong ito
Ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Proclaim His Grace- English & Filipino Version

Lyrics:
Saving grace, sweet favor from the Lord above; 
Winning grace that draws us to His heart of love.
Wondrous grace that He should care for you and me;
Boundless grace so deep, so full, so rich and free.
Redeeming grace, His pardon frees us from our sin;
Transforming grace, His spirit makes us new within;
Triumphant grace, He comes! And we shall see His face
And ever more proclaim, God’s matchless grace!

Biyayang nagliligtas  buhat sa Dios;
Umaakit sa pusong may pag-irog,
Kahanga-hanga tayo’y Kanyang kinalinga;
Biyayang puno, mayama’t  sagana,

Ang biyaya na nagpalaya sa atin;
Sa biyaya nabago ang puso natin;
Matagumpay na biyaya,
Sya’y darating; Biyaya ng Dios itanyag natin!Divine Service
August 13, 2011
CAA Church,
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

Sa Kanya- Len Buenaventura

Lyrics:
Mayroon akong sasabihin sa iyo
Na ibig sana'y aawitin ko
Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito
Ang buhay na ibinigay ng Dios para sayo

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.
Sa umaga't maghapon ikaw'y litong-lito
Sa mga pangyayaring naririnig mo
Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo
Kung saan patungo ang buhay sa mundong ito.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Inuubos mo ang oras sa trabaho mo
Upang ikaw'y lalong umasenso
Kahit di madadala pagkatapos sa mundong ito
Ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Koro:
Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay
Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay
Sa Kanya may kaligtasan kung ikaw'y mananampalataya
Sa Kanya may pag-asa, Sa Kanya.

Adventist Youth Service
July 16, 2011
CAA Church
CAA, Las Pinas City,
Metro Manila, Philippines

Panginoon- EMMNS Singers


Sabbath- Adventist Youth Service
July 9, 2011
Timog Company Church
CAA, Las Pinas City,
Metro Manila, Philippines


The Holy City- Visayan Version


Sabbath School Service
June 11, 2011
Canmanico Church
Valencia,
Bohol, Philippines


Gihigugma Ko Si Kristo- Visayan Religious Song

Sabbath Service
August 2011
Impihan Church
Valencia
Bohol, Philippines


If We Ever Needed The Lord Before- Visayan Version

Sabbath Service
July 2011
Burgos Church,
Tagbilaran City,
Bohol, Philippines


Visayan Religious Song- Tagbilaran, Bohol

Sabbath Service
July 2011
Burgos Church,
Tagbilaran City,
Bohol, PhilippinesSa Piling Mo Hesus- Honey T.

Buhay kong ito walang katiyakan
Mundong tinitirhan mayroong hangganan
Ngunit sa piling mo Panginoon
Makakamtan buhay na walang hanggan

Kayaman hawak ko ngayon
Sa kabilang buhay di ko madadala
Ngunit sabihin mo Panginoon
Walang halaga, yaman ng mundong ito
KORO:
Ikaw, tanging kailangan ko
Sa hirap at dusa karamay ka
Wala ng nais pa basta't kasama ka

Pagmamahal, pagmamahal mo ay tunay
Tapat at di magbabago
kailan pa man, mananatili
Ang puso ko sa piling mo Hesus.

May 2011
Phase 5 Feeding Program
by Adventist Community Services Department
of CAA Adventist Church

Visayan Religous Song- Manfred Abejero

Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

Sa Piling Mo Hesus- Honey Tabuldan

Narra Covered Court,
 C.A.A. BF-INTL., 
Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by
Music Ministry Department
of CAA Seventh-day Adventist Church
 
Buhay kong ito walang katiyakan
Mundong tinitirhan mayroong hangganan
Ngunit sa piling mo Panginoon
Makakamtan buhay na walang hanggan

Kayaman hawak ko ngayon
Sa kabilang buhay di ko madadala
Ngunit sabihin mo Panginoon
Walang halaga, yaman ng mundong ito
KORO:
Ikaw, tanging kailangan ko
Sa hirap at dusa karamay ka
Wala ng nais pa basta't kasama ka

Pagmamahal, pagmamahal mo ay tunay
Tapat at di magbabago
kailan pa man, mananatili
Ang puso ko sa piling mo Hesus.
 

Salubungin Natin Siya- CAA Church Choir

 Lyrics: Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw,
sa isang kisap-mata,
Darating na Siya,
Si Hesus na ating pag-asa.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya
Narito na Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya…
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.

Tayo ay babaguhin sa Kaniyang kaluwalhatian,
Tayo ay bibihisan ng walang kamatayan
Tunay si Hesus, tagumpay ay makakamtam,
Purihin ang Dios magpakailanman.

Aleluya, Aleluya, Aleluya Narito na Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya… Bayan ng Dios salubungin natin Siya.

Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta,
 sa isang sigaw, sa isang kisap-mata,
Darating na Siya, Si Hesus na ating pag-asa.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
 
 
Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

Agos ng Tubig- CAA Church MYSKY Group

Lyrics:
Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas
Sa mga bato sa tabi ito'y humahampas
Batis na walang tigil sa pag-agos
Na kung saan marami ang nabubuhay
Marami ring namamatay

Ang buhay ng mga tao dito sa mundo
Ay tulad ng isang batis
Umaagos nang kay bilis
Mahirap man kung iisipin
Ngunit kung iyong iibigin
Batis man sa agos mo
Kay tuwang namamasdanKoro
Agos ng batis sa buhay ng tao
Tumatakbong sabay ito sa dagat
Na ang wakas ang tungo
Ang buhay mo sa Diyos nanggagaling
Sa Diyos mo rin itagubilin
Gamitin mong pagpapala
Sa buhay ng iyong kapwa
 
Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

Huwag Kang Mangamba- CAA Advent Youth Ensemble

Lyrics:

KORO:
Huwag kang mangamba, 'di ka nag-iisa
Sasamahan kita, saan man magpunta
Ika'y mahalaga sa 'King mga mata
Minamahal kita, minamahal kita
Tinawag kita sa 'yong pangalan
Ikaw ay Akin magpakailanman
Ako ang Panginoon mo at Diyos
Tapagligtas mo at Tagatubos 
(KORO)

Sa tubig kita'y sasagipin
Sa apoy ililigtas man din
Ako ang Panginoon mo at Diyos
Tapagligtas mo at Tagatubos
(KORO)


Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

Lumapit Sa Kanya- Raquel & JB


Lyrics:
G Bm
Napagisip-isip mo na ba ang buhay mo?
G C
Kung bakit ka inilagay sa mundong ito?
Am D Bm Em
Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutungUhan
Am C D
May dahilan kahit, di mo ito alam

G Em
Ano kaya ang iyong gagawin?
G C
Magpapatuloy ka ba sa iyong mga gawain
Am D Bm Em
Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon
Am C D
TutulUngan ka ng Panginoon!

G Dm G7 C
Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso’t kaluluwa
Am D
Wag nang maghintay pa
G
Ngaun mo ito gawin
Dm B7 Em A
Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa iyo
G Em Am D G
Kaya’t ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo…

Buhay natin ay pansamantala
Isang saglit ika’y buhay tapos wala ka na
Kaya’t ngayon ang panahon
Harapin ang katotohanan
Sa Diyos lang ang may buhay na walang hanggan

Coda:
C Am D
Wag ng magduda pa, ngayo’y gawin mo na….
 

Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

May Bukas Pa- Academians Choir with PAC Deaf Ministry

The Academians Choir
in
"Carols and Classics"

A Christmas Cantata
for the benefit of Pasay City Academy School Building

Philam Life Auditorium
United Nations Avenue
Manila, Philippines
December 21, 2009, Monday, 7 p.m.

Lyrics: Huwag damdamin ang kasawian
May bukas pa sa iyong buhay
Sisikat din ang iyong araw
Ang landas mo ay mag-iilaw
Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas

May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan

Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas

May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan

Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan


Purihin Si Yahweh- MAMC Church Choir

GSIS Museum Concert Series presents the Manila Adventist Medical Center (MAMC) Church Choir under the director of Ms. April Rae Sunddie O. Manila with Ms. Christine Mae S. Capule and Mr. Jonathan Arevalo Coo on the piano THURSDAY, July 30, 2009 @ 6pm, GSIS Museum of Art .FREE ADMISSION

May Bukas Pa- MAMC Internuncios Chorale

Taken during the 1st Pasaya at Papuri Concert by Internuncios Chorale of Manila Adventist Medical Center & Colleges held at Philam Life Auditorium, U.N. Avenue, Manila, Philippines last September 2009.

Huwag damdamin ang kasawian
May bukas pa sa iyong buhay
Sisikat din ang iyong araw
Ang landas mo ay mag-iilaw

Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas
May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan

Sa daigdig ang buhay ay ganyan
Mayroong ligaya at lumbay
Maghintay at may nakalaang bukas

May bukas pa sa iyong buhay
Tutulungan ka ng Diyos na may lalang
Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan

Ang iyong pagdaramdam
Idalangin mo sa Maykapal
Na sa puso mo ay mawala nang lubusan


Friday, September 14, 2012

September 14, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.Special Song- Daystar by Mr. & Mrs. R. Wahing


Message 1 of 3


Message 2 of 3


Message 3 of 3

Saturday, September 8, 2012

September 8, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Message 1 of 2
 

Message 2 of 2

Saturday, August 25, 2012

August 25, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part, Scripture Reading & Offertory Prayer


Special Song- Lift up the Trumpet by CAA Church Deacons Dept.


Message 1/3


Message 2/3


Message 3/3


Closing Part


August 25, 2012 Adventist Youth Service

The Adventist Youth Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Special Song- Sa Kanya by Jovy & Jonah


Monthly Special - 20 WOW 1/4

Monthly Special - 20 WOW 2/4


Special Song- Sa Krus ng Kalbaryo by Jovy and Jonah


Monthly Special - 20 WOW 3/4


Monthly Special - 20 WOW 4/4


Special Prayer


Closing Part


Saturday, August 18, 2012

Luntayao Family Concert

Pilipinas Got Talent Logo is a trademark of Pilipinas Got Talent Show of ABS-CBN.
Randy, Roger, Renzo, Jemarshy and Remy Luntayao are members of a Seventh-day Adventist Church in Western Visayas Region. Their group (Luntayao Family) became one of the 12 grand finalists of Pilipinas Got Talent -1st season whose Jovit Baldivino won in year 2010.  Now, they are having concert tours in cities and provinces of Luzon.

On August 18, 2012, Saturday, the concert was held at CAA Seventh-day Adventist Church,  Las Pinas City, Metro Manila.  Religious songs were rendered to all the audience for spiritual upliftment and inspiration.  This was free to all individuals who wanted to listen them sing once again- LIVE!

Below are the videos of the program.

Opening Song

Opening Prayer


Welcome RemarksYour Ad Here

Destined for Greatness


Will You Love Jesus More by Jemarshy Luntayao


God and God Alone by Roger, Randy and Renzo


Above All by Renzo Luntayao


His Name Shall Be Called Wonderful by Randy and Roger

Champion of LoveYour Ad Here

An Interview to Luntayao Family

Beyond The Open Door

An Angel to Watch Over Me by Remy Luntayao


Your Ad Here
My Tribute by Roger

Alpha and Omega

Finale- The King is Coming

Closing PrayerYour Ad Here

August 18, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part, Scripture Reading & Pastoral Prayer


Introduction to the speaker

Special Song- Peacespeaker by Luntayao Family


Message


Tithes & Offerings, Offertory Prayer


Closing Song- Beyond the Open Door by Luntayao Family & Closing Part


August 18, 2012 Sabbath School

The Sabbath School service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Special Song- In Christ Alone by Ruth


Special Feature


Birthdays & Closing Part


Friday, August 17, 2012

August 17, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part

Special Song- No One Ever Cared For Me Like Jesus by Mr. And Mrs. Realisan


Message 1/2


Message 2/2


Closing Part


Saturday, August 11, 2012

August 11, 2012 Adventist Youth Service

The Adventist Youth Service about Family & Relationships handled by Advent Couples Circle of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part

Group Activity


Family & Relationship Talk 1/2


Family & Relationship Talk 2/2


In the Home Song (English, Tagalog, Bikol, Bisaya)


Special Song- Now I Belong to Jesus by Advent Couples Circle


Family & Relationship Talk- Q & A 1/2


Family & Relationship Talk- Q & A 2/2


Closing Part


August 11, 2012 Divine Service

The Divine Service handled by the Advent Couples Circle of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Scripture Reading & Pastoral Prayer

Introduction to the speaker


Special Song- Surrender Medley by CAA Church's Health Department


Message 1/2


Message 2/2


Tithes & Offerings, Pastoral Prayer


Closing Part


Saturday, June 30, 2012

June 30, 2012 Area 9 Youth Fellowship

The Area 9 Youth leaders headed by the President Princess Yaneza from Taguig District oraganized the Area 9 youth fellowship of Central Luzon Conference on Sabbath day of June 30, 2012 at Paranaque Center Church with a theme entitled "YOUth as ambassador of His will".

The Special guest in this event is Pastor Bong Fiedacan, the current Adventist Youth Director, who shared words of wisdom and encouragement to all of our youth.

During the A.Y. Program, groups & individual singers from different churches of this Area, rendered songs of praise and inspiration. Open Forum on how to make the Adventist Youth Program more interesting to attend by youth of today follows.

The Amicus also promoted to join their group ministry specially to the Adventist youth students who are studying in Non-Adventist Institutions.

The social night was sponsored by the host church.

This event gave lots of knowledge to be used and developed by the youth as future leaders of our church.


The Sabbath School Service


The Divine Worship Service


The Adventist Youth Service

Wednesday, June 27, 2012

June 27, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Prayer of thanks and requests


Special Song- God Understand your tears by Violy


Message- Conclusion


Saturday, June 23, 2012

June 23, 2012 Adventist Youth

The Adventist Youth Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part, Welcome Remarks & Special Song


Child Dedication


Reporting & Announcement


Monthly Special


Special Prayer


Closing Part

June 23, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Scripture Reading & Pastoral Prayer


Special Song- Pananampalataya composed and performed by Eli C.

Message


Tithes & Offerings, Offertory Prayer


Closing Part

June 23, 2012 Sabbath School

The Sabbath School service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part, Welcome Remarks and Special Song

Special Feature


Closing Part


Friday, June 22, 2012

June 22, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Special Song- More About Jesus


Message


Closing Part


Wednesday, June 20, 2012

June 20, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Prayer of Thanks & Requests

Special Song- The way that He loves by Edith & Sarah


Message


Closing Part

Saturday, June 16, 2012

June 16, 2012 Adventist Youth Service

The Adventist Youth Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Father's Day Special- Fathers' Messages

Special Song- I promise by Mau


Father's Day Special- On the Spot SKIT part 1/2


Father's Day Special- On the Spot SKIT part 2/2


Messages to Young People


Special Prayer


Closing Part


Wednesday, May 30, 2012

May 30, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part, Welcome Remarks, Prayer of Thanks & Request


Special Song- Your Wish by Angeli

Message


Closing Part


Saturday, May 26, 2012

May 26, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Scripture Reading & Pastoral Prayer


Special Song- Oh Glorious Love of Christ by Conching

Message


Tithes and Offerings, Offertory Prayer


Closing Part


May 26, 2012 Sabbath School Service

The Sabbath School service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Special Song- Lumapit sa Kanya Acapella by Jovy & Quennie


Special Feature


Closing Part


Friday, May 25, 2012

May 25, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Special Song- Until then Acapella by Arlene

Message 1/2


Message 2/2


Closing Part

Wednesday, May 23, 2012

May 23, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part, Welcome Remarks, Thanksgiving and Prayer Request  
Special Song- Jesus will still be there by Midan and Mau

Message


Closing Part

Sunday, May 20, 2012

Look At The World MTV by CAA Adventist Youth

Look at the world MTV by the CAA Adventist Youth during their retreat and commitment service at Capones and Camara Islands, and Anawangin Cove, Pundaquit, San Antonio, Zambales, Philippines last April 4-7, 2012. The group just instantly decided to have a music video on that day for a remembrance of this perfect retreat.

Credits:
Music by: JRutter
Director: RRivera
Directors of Photography: RRivera and JFofue
Assistant Director: ECollado


CAA Adventist Youth
Boys:
JGallego
DWahing
KRivera
DTrebucias
JSosmena
DAyad

Girls:
MTrebucias
GAstorga
AAraneta
HEstrelles
ERivera
JBuenaventura
NDalaguit
AWahing

Search CAA SDA Church on Facebook and add them. Pls. click the "Like" button above (upper right).
Friday, March 30, 2012

March 30, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Message


Closing Part


Wednesday, March 28, 2012

March 28, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Prayer of Thanks & Requests


Special Song- Rejoice in the Lord by Arlene


Message


Closing Part


Saturday, March 24, 2012

March 24, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Scripture Reading, Pastoral Prayer

Special Song- Matibay na Pag-ibig by Joeynett


Message


Tithes & Offerings


Pastoral Prayer


Closing Part


March 24, 2012 Sabbath School

The Sabbath School service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Special Song- Praise The Lord by Mr. & Mrs. R. Wahing

Special Feature


Birthday Celebrants for the Week


Closing Part


March 24, 2012 Adventist Youth Service

The Adventist Youth Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Special Song- He is Risen by Nenita


Monthly Special- 20 ways on how to prevent 12 causes of fire part 1 1/2


Monthly Special- 20 ways on how to prevent 12 causes of fire part 1 2/2


Closing Part


Friday, March 23, 2012

March 23, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Special Song- How Great Thou Art by Conching S.

Message


Closing Part


Wednesday, March 21, 2012

March 21, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Prayer of Thanks & Requests

Special Song- The Sweetest Name of All by Camay Family


Message


Closing Part


Tuesday, March 20, 2012

'The Loud Cry' showing on September 23, 2012

Paulo Martinez and Lovely Caroro are the leading casts of the first Seventh-day Adventist Film produced in the Philippines- 'The Loud Cry'.  It is inspired by the book entitled "The Great Controversy" which was written by Ellen White and it talks about a time when faith, hope and love must survive.

The official movie posters were released on September 14, 2012. The Premiere night will be held at STAR Theater in Star City, CCP Complex, Manila on September 23, 2012. The limited tickets are available for 200 pesos only. The gates will be open at 6 p.m. and the screening will start at 7 p.m.
To see the official movie teasers and the full trailer, click here.

 
Reminder:
The Loud Cry Movie is NOT CONNECTED in any way to the Loud Cry Ministry (Reform SDA Movement) of Mr. Israel Villaver in the region of Davao.

Your Ad Here

Saturday, March 17, 2012

March 17, 2012 Sabbath School Service

The Sabbath School service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Welcome Remarks

Sa Kanya Lang Ako Aasa by Sydney B.


Special Feature


Lesson Review


Closing Song


March 17, 2012 Adventist Youth Service

The Adventist Youth Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Welcome Remarks


Special Song- Still (tagalog version) by Len & Blessie

Message


Special Song- I Promise by Mau


Special Prayer


Closing Part


March 17, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.

Opening Part


Scripture Reading & Offertory Prayer


Children Homily


Special Song- No More Night by MYSKY


Message


Tithes & Offerings, Offertory Prayer


Closing Song- Siya (Ang Aking Patnubay) by Ipili Family


Closing Part

Friday, March 16, 2012

March 16, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Special Song- More Than Wonderful by Mr. & Mrs. Wahing

Message


Closing Part


Wednesday, March 14, 2012

March 14, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Prayer of Thanks & Requests

Special Song- Panahon Malapit Na by Lemarie T.


Message & Closing Part

Saturday, March 10, 2012

March 10, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Scripture Reading & Pastoral Prayer


Introduction to Speaker

Special Song- Dios Lang by Charni E.


Message


Tithes & Offerings, Offertory Prayer


Closing Part


March 10, 2012 Sabbath School

The Sabbath School service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Special Song- Panalangin ko by Angeli A.

Special Feature


Birthday Celebrant and Closing Part


March 10, 2012 Adventist Youth Service

The Adventist Youth Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part

Short Talk


Closing Part

Friday, March 9, 2012

March 09, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Special Song- Spirit Song by Limy A.

Message 1 of 2


Message 2 of 2


Closing Part


Wednesday, March 7, 2012

March 07, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Prayer of Thanks & Requests

Special Song- Lead Me Lord by Blessie & Crisalyn E., 
Message


Closing Part


Saturday, March 3, 2012

March 03, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Scripture Reading & Pastoral Prayer


Children Homily

Special Song- Renew Me by Midan & Jade T.


Message


Tithes & Offerings


OffertoryPrayer


Closing Part


March 03, 2012 Sabbath School

The Sabbath School service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.Opening Part & Special Feature

Lesson Review with Q & A by Deacons Department


Closing Song- Salamat sa Dios by a NAIC church member and Closing Prayer


Friday, March 2, 2012

March 02, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Special Song- People Need The Lord by Eula E. & her son

Message


Closing Part

Wednesday, February 29, 2012

February 29, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Prayer of Thanks & Requests

Special Song- If the Savior Stood beside Me by Pia R.


Message


Closing Part


Saturday, February 25, 2012

February 25, 2012 Adventist Youth Service

The Adventist Youth Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Three for Thee mini concert- If we ever needed the Lord Before

Do Lord


Noah's Ark (VISAYA)


Only Trust Him


Keep on Singing


Intro to Speaker


Message 1 of 2


Message 2 of 2


Special Prayer


Closing Part

February 25, 2012 Divine Service

The Divine Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Scripture Reading and Pastoral Prayer

Special Song- Brightly Beams our Father's Mercy by Three for Thee


Message


Tithes & Offerings, Offertory Prayer


Closing Part


February 25, 2012 Sabbath School Service

The Sabbath School service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.Opening Part


Special Song- The Sweetest Name of All by Tapiculin Sisters

Special Feature (care for the nature)


February Celebrants


Closing Part


Friday, February 24, 2012

February 24, 2012 Vesper Service

The Vesper Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Special Song- The Gate Ajar for Me by Conching S.

Message


Closing Part

Wednesday, February 22, 2012

February 22, 2012 Midweek Service

The Midweek Service of CAA Seventh-day Adventist Church in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines.


Opening Part


Prayer of Thanks & Requests

Special Song- Pass Me not O gentle Savior (Filipino Version) by Lucita Auring Elisa


Message


Closing Part


Monday, February 20, 2012

February 2012 Globe Prepaid Promos


Globe Prepaid subscribers can now avail some new exciting promos this February 2012.  With the new way to access the menu, by dialing *143# then press call, you can now conveniently avail of any prepaid call, text and surf promos.

Choose Your Promo from these exciting new offers:

1. Immortal is back! Get SMS and voice minutes without expiry* with these promos.
IMMORTAL TXT
   • 25 texts to Globe/TM + 5 texts to other networks for only P15

IMMORTAL TRIO
   • 50 texts to Globe/TM + 5 texts to other networks + 5 minutes of calls to Globe/TM for only P25
*Only 100 immortal texts or 10 immortal call minutes can be accumulated at any one time. Registrations to Immortal Txt or Immortal Trio that will result to exceeding either limit will not be accommodated.
P5 maintaining balance is required to use allocations from Immortal Trio or Immortal Txt.

2. UNLI ALL TRIO
   • Unlimited calls and texts to Globe/TM + unlimited mobile browsing
   • Validity:
         o 1 day for P60
         o 3 days for P150
         o 7 days for P350
         o 30 days for P1,400
3. ALL NET COMBO   
   • Unlimited SMS to all networks + 5 minutes of calls to all networks + 50MB of consumable mobile browsing
   • Validity:
         o 1 day for P30
         o 3 days for P80
         o 7 days for P150
         o 30 days for P600
4. UNLI TINGI
   • Unlimited texts to all networks + unlimited calls to Globe/TM + unlimited mobile browsing
   • 1 hour validity for only P5
   • Registration to Unli Tingi is available from 7am-9am only
You can even select your preferred validity, so talagang go lang nang go!

 Note: These offers are available from February 14 to May 16, 2012. Registration is via *143# only. Dial it now for free! You can only access it on your phone. TM and Globe Postpaid are excluded in this services.

try this free promo also: 
---->FREE FACEBOOK TO YOUR PHONE UNTIL MARCH 14, 2012. DIAL *143# AND PRESS CALL. THEN CHOOSE NO.5<-----
must have minimum P5 maintaining balance.

Sunday, February 19, 2012

'The Loud Cry' Movie Premieres on Sep. 2012

Quarterapple Studios has released the first teaser of the film last February 20,12 and the second official teaser was on June 25, 2012. The official full trailer was released on September 14, 2012.  This is the first Filipino Adventist Film produced in the Philippines. Almost all the characters of the film and members of the production team are Seventh-day Adventists. Many of them are students, members and employees from different Adventist Institutions.

Direk Dan "Sinag" Dalida started writing the script ten years ago and it has been played in different theater acts like in the Philippine International Convention Center and Smart Araneta Coliseum.  His talent in writing and sense of spiritual revival within the church combined with the knowledge from Marilou Diaz-Abaya Film Institute and Arts Center lead his way in making this Great Controversy Inspired film.

The Great Controversy is one of the books written by Ellen G. White, a true prophet by meeting all the tests as set forth by the Holy Scriptures and who was known to be a woman with remarkable spiritual gifts. The Great Controversy book tells the major issues of the conflict between Christ and Satan as they have been seen in the history of the Christian church down to our own day--and beyond, based on what the Bible says will yet take place.

The Loud Cry is the chapter 34 of this book (year 1858 published edition). This film shows the real events of the last days and what will happen to the real people of God before the world ends and before the soon imminent second coming of Jesus Christ.  It's not about the physical war but a spiritual war between Christ's people who worship Him on Sabbath day and the other flock who follows the great deceiver by not following the fourth commandment or the real Lord's day written in Exodus 20:8.

Your Ad HereThis film will surely open the eyes of the people who are blind from the truth and will create a strong spark of spiritual revival and reformation of the Adventist people's faith.

Click here to see the official posters with the premiere date and venue.

First Official Teaser


Second Official Teaser


Your Ad Here

THE OFFICIAL FULL TRAILER